*

 1. seminārs - tava daba dabā

  atklāj dejā savu – zemes, gaisa, uguns un ūdens  enerģijas potenciālu

   .

  Vai zini, ka tavas  ““mājas” nav fiziska vieta ārējā pasaulē, bet gan iekšēja miera un piederības sajūta. Zvaigznes, akmeņi, koki, puķes, zivis un putni ir mūsu brāļi un māsas šajā dzīves dejā. Cilvēki to mēdz aizmirst, dzenoties pēc personiskiem mērķiem un domājot, ka ir jācīnās par to, kas tiem ir vajadzīgs. Taču galu galā atsvešinātības sajūta no pārējās pasaules ir tikai ilūzija, ko radījusi prāta šaurā darbība.”/Ošo/

   

  Tevī ir viss. Dzīve dod mums iespējas atklāt. 

  Apzinoties ar vien vairāk sevi, savu dabu, mēs savienojamies ar dabā esošo dabisko enerģiju, un spējam izjust piederību un mieru mijiedarbojoties. Mums ir iespējas izjust mājas jebkur, kur mēs esam un atklāt un nosaukt vārdā to, ko zinām jau ļoti sen. 

   

  Seminārā ar deju un praktiskiem uzdevumiem, caur uguns, zemes, ūdens un gaisa enerģiju apzināsimies savas stiprās un savas vājās puses,  savas iespējas un potenciālu. Iepazīsim savu dabas enerģija līmeni un tā ietekmi uz citiem. Ieklausīsimies savā sirds valodā, lai atrastu atbildes katrs uz savu  aktuālo jautājumu. Mācīsimies vairāk pieņemt un būt ar esošo, lai uzdrīkstētos dzīvē spert jaunus soļus. 

   

  Laiks: 2., 9., 23., un 30. novembris 2019. gads,

  grupas darbs  no plkst. 10:00 līdz plkst. 19:00 

  Svarīgi, ka tiec uz visām četrām nodarbībām!

  Vieta: Brīvības gatve 193A

  Cena: 144.-  eiro

  Vietu skaits grupā:  12 cilvēki

  Vadītāja: Antra Sloka-Jakovļeva, soc.zin. maģistre psiholoģijā, eksistenciālā virziena individuālo konsultāciju un grupu terapeite, Biodanza skolotāja.

   

   

  *Vieta grupā ir nodrošināta,  iemaksājot pirmo iemaksu 44 eiro, neierašanās gadījumā nauda netiek atmaksāta

  FOTO: GOOGLE.COM


 2. ziemas saulgrieži ar biodanza

  21. decembrī

  biodanza dejotāju svētki


 3. ziemas seminārs

  Notiks  "Lauvaskalnos" 6. līdz 9. februāris 2020.gads

  Dalībnieku skaits grupā: līdz 12

  Cena: 150.- /+ ēšana/

  / info sekos/

  FOTO: KATRĪNA ĶEPULE


 4. vasaras seminārs

  2020 gadā plānots no 1. līdz 5. jūlijs

  FOTO: ANTRA SLOKA-JAKOVĻEVA