1. ANTRA SLOKA-JAKOVĻEVA

  Es esmu savā dzīves ceļā - patstāvīgi un pastāvīgi pieredzot, mācoties  mīlēt un būt klātesešai, apzinātai. Radu un veidoju vidi, kurā cilvēkam ir iespējas atklāt,  patiesi satikties, dziļāk izzināt un pieņemt savu nezināmo, slēpto daļu, atklāt savu potenciālu un būt tam, kas ESI.

  Gan individuālajā darbā, gan grupu terapijas darbā, es tiecos veidot un sniegt drošu vidi, kurā pakāpeniski mazinās bailes, un ir iespējams paplašināt apziņu, ieraudzīt skaidrāk sevi, citus, pasauli un uzdrīkstēties pašam veikt svarīgus soļus savas attīstības un veselības labā. Ticu, ka izzinot, apzinoties, pilnveidojot un attīstot sevi, mēs varam ietekmēt savu dzīvi un izjust vairāk prieka, laimes un mīlestības!

 2. Esmu ieguvusi izglītibu un darbojos kā  lektore, praktisku semināru autore un vadītāja, praktiskā psiholoģe,  eksistenciālā virziena psihoterapeite, grupas terapeite un biodanza skolotāja.

  Sertifikāts - konsultatīvajā psiholoģijā.

  Individuālās konsultācijas darba forma ir psiholoģiska, cilvēciska un klātesoša saruna. Pēc nepieciešamības mūsu darbā tiek izmantotas dažādas terapijas metodes /mākslas, mandala, ķermeņa, sapņu analīze, iztēles, asociācijas, traumas pārstrādes u.c./ Praktizēju vizualizācijas un koncentrēšanās metodes, kā arī  garīgās izaugsmes attīstības prakses.

  Seminārus un terapijas grupas personības izaugsmei, attīstībai, apzinātībai, kā arī savai emocionālai veselībai un savstarpējai  komunikācijas mākslai rīkoju un vadu regulāri jau vairāk kā divdesmit gadus.

  Esmu Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Institūtā, ieguvusi Bakalaura grādu un praktiskā psihologa kvalifikāciju /1999.g./ Studējusi Latvijas Universitātē, saņēmusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā.  No 1999. - 2004. gadam apguvusi eksistenciālo psihoterapiju. Humanitārās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā (Viļņa) Psihoterapeita sertifikāts eksistenciālajā terapijā.  Specializējusies grupu terapijā/ 2006- 2008./  Papildus mācījusies, apguvusi un savā darbā praktizēju: EMDR metodi Latvijā /2012.-2013./  Starptautisks biodanza skolotājas sertifikāts. /2017./ 

 3. No 2013. gada esmu atklājusi Biodanza metodi, saņēmusi Starptautisko IBF Sertifikātu kā Biodanza skolotāja, un no 2016. gada jūnija vadu savu Biodanza grupu.  Tagad ir iespējas apmeklēt biodanza nodarbības rīta un vakara grupā.

  zvani:

  +371 29150112 

  vai raksti uz e-pastu 

  antrasprakse@gmail.com

  .

  FOTO AGITA ŽELTKOVSKA

Antra Sloka ©