*

 1. ANTRA SLOKA-JAKOVĻEVA

  Es esmu savā dzīves ceļā - patstāvīgi un pastāvīgi pieredzot un mācoties  mīlēt un būt klātesešai, apzinātai.

  Es radu un veidoju vidi, kurā cilvēkam ir iespējas atklāt,  patiesi satikties un dziļāk izzināt un pieņemt savu nezināmo un slēpto daļu.

  Esmu meklētāja, praktiķe, iedvesmotāja, atbalstītāja un radītāja.

  Gan individuālajā darbā, gan grupu terapijas darbā, es tiecos veidot un sniegt drošu vidi, kurā pakāpeniski mazinās bailes, un ir iespējams paplašināt apziņu, ieraudzīt skaidrāk sevi, citus, pasauli un uzdrīkstēties pašam veikt svarīgus soļus savas attīstības un veselības labā.

 2. Pēc iegūtās izglītibas un darba pieredzes - praktiskā psiholoģe, sociālās psiholoģijas maģistre, eksistenciālā virziena psihoterapeite,  grupas terapeite, attiecību konsultante un biodanza skolotāja.

  Individuālās konsultācijas darba forma ir psiholoģiska, cilvēciska un klātesoša saruna. Pēc nepieciešamības mūsu darbā tiek izmantotas dažādas terapijas metodes /mākslas, mandala, ķermeņa, sapņu analīze, iztēles, asociācijas, traumas pārstrādes u.c./ Praktizēju vizualizācijas un koncentrēšanās metodes, kā arī  garīgās izaugsmes attīstības prakses.

  Seminārus un terapijas grupas personības izaugsmei, attīstībai, apzinātībai, kā arī savai emocionālai veselībai un savstarpējai  komunikācijas mākslai rīkoju un vadu regulāri jau vairāk kā piecpadsmit gadus.

  Esmu Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Institūtā, ieguvusi Bakalaura grādu un praktiskā psihologa kvalifikāciju /1999.g./ Studējusi Latvijas Universitātē, saņēmusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā.  No 1999. - 2004. gadam apguvusi eksistenciālo psihoterapiju. Humanitārās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā (Viļņa) Psihoterapeita sertifikāts eksistenciālajā terapijā. Specializējusies grupu terapijā/ 2006- 2008./  Papildus mācījusies, apguvusi un savā darbā praktizēju: EMDR metodi Latvijā /2012.-2013./  

 3. No 2013. gada esmu atklājusi Biodanza metodi, saņēmusi Starptautisko IBF Sertifikātu kā Biodanza skolotāja, un no 2016. gada jūnija vadu savu BIOdanza grupu.  Tagad Labo Sajūtu Laboratorijā iknedēļu ceturtdienās var apmeklēt biodanza nodarbības rīta un vakara grupā. 

  Grupu semināros integrēju iegūtās zināšanas un praksi!

  Kopā ar tiem, kas mani atrod un vēršas pēc palīdzības, es tiecos būt klāt otra dzīves ceļam, un palīdzēt apzināties plašāk, skaidrāk, patiesāk katram pašam sevi un savu dzīvi:

  • Lai pamodinātu dzīvesgribu,
  • Lai sajustu un apzinātos sevi,
  • Lai izpaustos,  darbotos un sadarbotos,
  • Lai patiesi dzīvotu.

  KONSULTĀCIJAS SNIEDZU ARĪ SKYPE!

  Ticu, ka izzinot, apzinoties, pilnveidojot un attīstot sevi, mēs varam ietekmēt savu dzīvi un izjust vairāk prieka, laimes un mīlestības!

  .

  .

  FOTO AGITA ŽELTKOVSKA