Antra Sloka-Jakovļeva

  1.                                                           Jo košāki jūs būsiet iekšpusē,

                                                        jo košāka būs pasaule kurā dzīvojat.

                                                                      /Šakti Gaveja/