Antra Sloka-Jakovļeva

  1.                                                  

                                                      Jo vairāk es atklāju sevi, 

                                                      Jo skaidrāka un mīlestības  bagātāka

                                                      Ir pasaule, kurā es dzīvoju.